Výcvik štěněte 

Domácí cvičení 3. týden

Sedni – chycení za obojek – pamlsek – hra 10×, 3× s neznámou osobou
Obojek – zklidnění, s pamlskem 3× 15 sec
Fuj + vezmi s krmivem + sedni zůstaň s krmivem 3× 15 sec.
Fuj + vezmi - s hračkou v ruce

S - L – S - St – L – St - 5× jen pokyny rukou nebo jen verbální pokyn

Masáž těla a prohlídka 2× 5minut

A podání štěněte 3 neznámým lidem

Doma při cvičení střídáme různé místnosti a pak začínáme cvičit i venku

Sedni + zůstaň / bez pamlsku / 10 sec.

Lehni + zůstaň 15 sec

Stůj + zůstaň 5sec.

Na volno k noze - sedni - pamlsek - krok - / sedni / - pamlsek dva kroky - / sedni / pamlsek...............

Při provádění cviků v růném prostředí je štěně na volném vodítku. Cvičíme jen 10 až 15 vteřin, odměnou je pamlsek, hra nebo pomazlení. Venku střídáme cvičení s krátkou procházkou spojenou s masáží a s pozorováním okolí. Kontrolu vyměšování zajistíme stálým sledováním stěněte – nenecháváme ho volně bez dozoru a stále ho zaměstnáváme. Při výskytu nežádoucího štěkání, hrabání, převedeme s pomocí povelu a pamlsku pozornost štěněre jinam. Je to mnohem vhodnější než zákazy a příkazy. Nedaří-li se tento postup pozornost štěněte je upřena někam jinam. Snažíme se proto nejdříve upoutat pozornost na sebe a teprve potom dát povel. Hlavně nezvyšujeme hlas a negestikulujeme rukama (pro štěně to jsou strachové vjemy)

Pro Nácvik štěňě samo doma procvičujeme pobyt v ohrádce, kde jsou přivázány kousací hračky. Přesunujeme ohrádku do různých prostor bytu a dvířka necháme otevřená. Pobyt v ohrádce za přítomnosti chovatela doma se postupně prodlužuje .Při hře cvičíme déle zklidnění štěňete.

Literatura: www.vychova- stene.cz

Priority ve výchově štěněte v období od odstavu do 3 měsíců.