Výcvik ovladatelnosti štěněte

Výcvik ovladatelnosti štěněte ve stáří od 10 do 18 týdnů

MVDr. Oldřich Setunský, Školka pro štěňata Mladá Boleslav

ShrnutíVýcvik ovladatelnosti štěněte

Téma řešení potíží při výchově štěněte je stále aktuální. Štěně by mělo být vychováno jako bezproblémové a ovladatelné. Ve školce, u štěňat ve stáří od 10 týdne, se dají zvládnout cviky základní ovladatelnosti a poslušnosti. Současně se vytváří a posiluje hierarchická vazba člověk - pes, cvičení ve skupině zlepšuje socializaci pes – pes. Výuka je ale časově náročnější. Abychom se v hodině mohli plně věnovat cvičení se štěňaty, omezujeme teorii výchovy štěňat. Imunizace štěňat před nástupem do školky minimalizuje riziko infekce.

Úvod

Důležité období pro socializaci štěněte jsou první tři měsíce jeho života. Štěně by se mělo seznámit s co největším počtem nových lidí, zvířat a prostředí bez nadměrné stimulace. Ta by mohla vyvolat strach a obranné reakce. Na strachové stimuly jsou štěňata více citlivá v 8. až 9. týdnu života. Socializace je předpokladem úspěšné prevence vzniku problémového chování, především v dospívání. ( 11, 13, 14)

Problémový pes nadměrně kouše, hrabe, štěká, je výrazně hyperaktivní, nezvladatelný, napadá lidi a ostatní zvířata. Tím bývá přerušeno hodnotné spolužití se psem v rodině. Ztrácí se sociální vazba člověk – pes, která je jinak oboustranně velmi prospěšná. Díky ní bylo u chovatelů psů zjištěno příznivé ovlivnění některých somatických onemocnění (hypertenze, obezita), v sociální a psychologické oblasti se pak u nich zlepšuje prožitek z pocitu štěstí, bezpečí, zvyšuje se sebevědomí.  Starší majitelé psů lépe navazují nová přátelství. (9 ) Pes má výraznou potřebu vytvořit a udržet vhodné sociální vazby ve smečce, ve svojí rodině. Podaří-li se to, pak se zdravě psychicky vyvíjí.

Jsou-li sociální vazby slabé, nebo zcela chybí, je vznik problémového chování velmi pravděpodobný. Poruchy chování psů do věku tří let jsou nejčastější zdravotním důvodem pro odchod zvířete z domácnosti.(5)

METODIKA

Školku pro štěňata provozujeme od r. 2005. V r. 2011 došlo v metodice k několika změnám. Do programu výuky jsme zařadili výcvik ovladatelnosti a poslušnosti štěněte. Chovatel se prakticky učí být cvičitelem. Štěňata se pohybují v uzavřeném prostoru (ordinace 25 m2)  bez vodítka. Výjimkou je nácvik chůze štěněte u nohy na vodítku. V otevřené skupině bývá 4 až 6 štěňat různých velikostí ve stáří 10 až 18 týdnů.


Během šesti jednohodinových lekcí  1x týdně se věnujeme:

 1. regulaci kousání
 2. socializaci pes – pes a člověk - pes                                                 
 3. nácviku základní ovladatelnosti a zklidnění
 4. kontrole vyprazdňování, štěně samo doma, aktivní procházka na vodítku

Prioritou ve výchově je nácvik regulace kousání (měkká tlama), socializace a výcvik ovladatelnosti(6) 

1. Regulace kousání

Zacházení s tlamou nemá štěně vrozené, musí se to teprve naučit. Proto do všeho vytrvale kouše, často si oblíbí i lidské ruce a nohy. Raději štěněti nabídneme kousací hračky, výrobcem k tomu určené. Nejvhodnější je klasický Kong s náplní granulí, později zkusíme i granule zmrzlé. Dostupné jsou i duté kosti a veverka. Není-li štěně zmlsané, kousací hračku si brzy oblíbí. Když ne, do hračky přidáme pamlsky a znovu ji předvedeme. Zaměňovat kousací hračky za hračky vyrobené z měkkých materiálů je nevhodné. Rychlejší nácvik regulace kousání je při krmení štěněte pouze granulemi z ruky. Od příchodu štěněte do domácnosti doporučujeme po několik týdnů misku zcela odstranit. Do krmení zapojíme všechny členy domácnosti, včetně známých a příchozích. Vhodnou kombinací je doplnit krmení přes krmný míč, a nebo Kong – Wobbler (kejvák) (10  ). Výborné podmínky pro nácvik kousání má štěně právě ve školce, při hrách a interakcích u stejně starých a podobně velkých štěňat. Dochází ke vzájemnému cvičnému kousání do krku, na tlamu a do zadních končetin. Je-li stisk příliš silný, napadené štěně to dá kviknutím najevo (zpětná vazba). Podle našich zkušeností to u některých plemen zcela neplatí, (Staffordshirský bullteriér, Anatolský pastevecký pes).

Jako dobře vyvinutou regulaci kousání hodnotíme situaci, kdy štěně na povel uchopí ruku a my necítíme ani bolest, ani tlak a štěně na povel ruku pustí. Štěně samo nesmí iniciovat uchopení ruky.(4) 

Pouze ve štěněčím věku má pes šanci naučit se regulovat svůj stisk čelistí. V případě, že regulaci kousnutí nemá a poraní-li kousnutím člověka, bývají poranění závažná, zpravidla se jedná o penetrující zhmožděné rány.

2. Socializace pes - pes, člověk - pes

V 8. týdnu už štěněti zbývá jen jedna třetina vhodného období pro socializaci.(8) Proto by štěně mělo být socializováno už před příchodem do svého nového domova a tam by měla socializace pokračovat. Během měsíce, který zbývá do nástupu do školky, by se štěně mělo seznámit se 100 novými lidmi, hlavně s muži a dětmi.

Předem socializované štěně má ve školce potřebné sebevědomí, je aktivní při hrách a interakcích se staršími a většími kamarády. Tím se jeho socializace zlepšuje. Ve školce jsou štěňata bez vodítka, mají volný pohyb, ale musí být pod stálou kontrolou. Případné neshody řešíme bez odkladu. Socializaci člověk – pes se věnujeme při výcviku, kdy se cvičitelé vzájemně střídají. Stejným způsobem cvičíme i venku při nácviku chůze na vodítku. Na socializaci také příznivě působí provádění masáží a prohlídka těla. Intenzitu a krajinu masáže upravujeme podle reakcí zvířete, štěně by se mělo zklidnit a uvolnit. S masáží začínáme na hlavě (báze ušních boltců, tlama, krk) potom podél páteře ke kořenu ocasu, pak tlapy, nejdříve zadní. Masírujeme citlivě a ohleduplně, tak abychom štěně nevystrašili (položení na záda).(6)

3. Nácvik ovladatelnosti a zklidnění

Nácvik ovladatelnosti provádíme pamlskovou metodou Dr. Iana Dunbara, ten ji používá od r.1982 v Sirius Puppy Class (4,5,6). Se štěňaty cvičíme krátce, 15 sec až 20 sec, déle štěně pozornost neudrží. Po cvicích následuje odměna – hra s ostatními štěňaty a pak případně masáž, potom ve cvičení pokračujeme. Výcvik poslušnosti včetně aktivit o přestávkách zabírá z hodiny 45 až 50 minut. Cvičíme tak, aby štěňata měla o cvičení zájem a ze cvičení se těšila. Netrestáme, nekritizujeme, hodně chválíme a štěňata při cvicích fanděním povzbuzujeme. Ve skupině míváme 5-6 štěňat, která cvičí většinou najednou. A to nebývá snadné. Chovatel - cvičitel se snaží udržet při cvičení pozornost svého štěněte, které ale touží po kontaktu s ostatními. Pomáhá domácí příprava. Doporučujeme, aby i doma štěně cvičilo podle textů pro domácí přípravu (12), krátce a často, nejlépe v různém prostředí a s různými lidmi.

Cíle výuky základní ovladatelnosti (7)

Harmonogram tréninku je sestaven tak, aby štěně po 6ti týdnech ve školce zvládlo:

 • Na pokyn jen rukou nebo jen hlasem:  Sedni – lehni – sedni – stůj – lehni – sedni
 • Spolehlivě: fuj – vezmi
 • Sedni, zůstaň 20 sec., lehni, zůstaň 30 sec., stůj, zůstaň 10 sec.
 • Masáž štěněte a prohlídka těla po 6 min
 • Chůze u nohy na vodítku - sedni a min. 5 až 10 kroků

4. Kontrola vyprazdňování, štěně samo doma a také procházka se štěnětem

jsou nejčastější okruhy dotazů chovatelů. Zodpovězení by zabralo větší část hodiny a na cvičení a socializaci by pak prakticky nezbyl čas. Proto omezujeme dotazy jen na ty nejzávažnější a odkazujeme na texty pro domácí přípravu, kde chovatel najde také potřebné informace pro výchovu štěněte (12). Jednou za měsíc pořádáme diskuzní klub (bez štěňat).


DISKUSE

Prevence poruch chování u štěňat socializací a výcvikem je ve štěněčím období rychlá, snadná a i zábavná. Naopak řešení poruch chování v dospívání a v dospělosti bývá spojeno s komplikacemi -  časová, finanční náročnost, nebezpečí při agresivitě, psychická traumatizace rodiny chovatele i okolí.  Socializaci velmi mladých štěňat často omezuje názor chovatelské a odborné veřejnosti na nebezpečí vzniku infekčních onemocnění (parvovirózy) při procházkách venku a navštěvování školky, zvláště pokud není úplně dokončeno očkování. Za období 2005 – 2011 prošlo naší školkou 241 štěňat očkovaných minimálně jednou očkovací dávkou předem. Nedošlo k žádným závažnějším infekčním onemocněním. Pouze jedno štěně ukončilo školku pro rozvinutou demodikozu. Riziko, že se u nedostatečně socializovaného štěněte vyvinou vážné poruchy chování je více než 1000x větší než riziko úhynu na psinku nebo parvovirozu.(2) Obavy z infekce při vycházkách mimo domov jsou také v jiných zemích, proto vydala AVSAB (Americká veterinární společnost pro chování zvířat) stanovisko, ve kterém upřednostňuje socializaci před rizikem infekce:

 „Se štěnětem můžeme začít socializaci ve školce pro štěňata již od  7. – 8. týdne stáří. 7 dní před školkou dostane štěně úvodní vakcinační dávku a je odčerveno. Vakcinace pak dál pokračuje podle příslušných doporučení.“(3)

S nácvikem regulace kousání štěňat se setkáváme u chovatelů zřídka, častější je obsáhlá kritika do čeho všeho štěně kouše a co všechno zničilo. A přitom je regulace kousání pro štěně i člověka důležitá a měla by být tím prvním výchovným krokem. Pouze ve štěněčím věku má pes šanci naučit se regulovat svůj stisk čelistí. V případě, že regulaci kousnutí nemá a poraní-li kousnutím člověka, bývají poranění závažná, zpravidla se jedná o penetrující zhmožděné rány. Humánní patologové vypracovali  6ti stupňové hodnocení poškození tkání při pokousání člověka psem. Do st. 1 – 2  zařazují povrchová poranění až kousané rány poškozující kůži, ale nepenetrující. Ve st. 3 – 6 jsou už vážné, mnohočetné, penetrující rány doprovázené šokem a ohrožením života oběti (5, 7 ). Při pokousání psem s vyvinutou regulací kousání je mnohem větší šance, že dojde pouze ke zhmoždění stiskem čelistí nebo jen k povrchovému poranění kůže.

Velmi vhodná je socializace před nástupem do školky. Štěně je zde zpravidla aktivnější a rychle se orientuje v nových podmínkách. Při nedostatečné socializaci se štěně může nadměrně bát, nebo je naopak hyperaktivní se sklonem ke konfliktnímu chování. Příčinou problémového chování u štěňat ve školce bývají také: velký věkový rozdíl, nezvladatelnost při nedostatečném zaměstnání štěněte (málo aktivní a krátké procházky, nuda, zmlsanost a vytvoření nevhodné až žádné vazby člověk - pes). S problematickým štěnětem ve školce také ostatní štěňata nenavazují kontakt a nejdou s ním do interakce. Štěně tím přichází o cennou zpětnou vazbu na svoje chování. Majitelé psů by měli svým štěňatům dovolit hrát si s jinými štěňaty a umožnit jim poznat důležité aspekty psího životakteré jim později pomohou setkávat se s jinými psy bez problémů (1). Cviky ovladatelnosti psa podporují vývoj sociální vazby člověk – pes. Chovatelé se učí porozumět chování a řeči psa. Naučí se vést psa za pomoci pamlsků, hlasu a pokynů rukou. Svoji schopnost ovládat psa si rádi ověřují i na ostatních štěňatech. Vedení školky se cvičením je náročnější, ale zvyšuje zájem chovatelů o výchovu svého zvířete.

ZÁVĚR

V  r. 2011 bylo do výuky školky pro štěňata zařazeno cvičení základní ovladatelnosti psa. Cvičení včetně přestávek pro socializaci, hru a uklidňující masáž, zabírá přes dvě třetiny výukového času. Jen zbytek hodiny je věnován řešení potíží při výchově psa. Základní informace jsou raději předávány chovatelům písemně předem, a nebo jsou diskutovány při klubovém setkání bez štěňat. Uvedená skladba výukové hodiny se v roce 2011 osvědčila u 32 štěňat. Do školky můžeme zařadit štěňata po prvním úvodním očkování a odčervení. Optimální je, když do školky přichází štěně socializované, zde si pak socializaci zdokonaluje.


Literatura:

 1. Abrantes, R. Řeč psů. Dona České Budějovice. 2007;78
 2. Anderson, R.K. Puppy Vaccination and  Early Socialization Should Go Together. American Humane  Association: www.abrionline.org/2007
 3. AVSAB  Position Statement on Puppy Socialization: www.AVSABonline.org/2008
 4. Dunbar,I.  Behavior Blueprint, Puppy Training,  Biting in: www.dogstardaily.com,2O11
 5. Dunbar, I, Center for Applied  Animal Behavior, Berkeley, Calif; Personal communication Minneapolis, 2010
 6. Dunbar,I. Before and After Getting Your Puppy. New World Library Calif. 2004
 7. Dunbar, I. Predict and Prevent Adolescent/Adult Problems, Teaching Puppy Classes. Ian Dunbar Seminars, Antwerp, July 2011
 8. Dunbar,I.,Griffin,B.Meyer,E.K.Early Puppy Socializacion Classes: Weighing the risk vs. Benefits. Veterinary Medicine. December 1,2009
 9. Hogson ,K., Darling,M. Pets in the Family: Practical Approaches. JAAHA 2011; Sept/Oct: 299
 10. Kong Community Newsletter 2011, www.Kongcompany.com
 11. Setunský, O. Význam socializačních školek pro štěňata. Veterinářství 8/2008; 492-494
 12. O. Výchova a výcvik štěněte ve školce pro štěňata in: Sborník semináře Hill´s Pet Nutrition. Ostrava.  A-vet  Praha, 2011
 13. Žertová, H. Když se pes třese strachy. Hana Žertová, Brno 2011; 13 – 15
 14. Žertová, H. Od štěněte ke psu. Zvířata a zdraví, 2009;66 – 67

Adresa autora:

MVDr.Oldřich Setunský
Školka pro štěňata
17.listopadu 1334
Mladá Boleslav, 293 01

osetvet@seznam.czwww.vychova-stene.cz


Děkujeme za spolupráci patronovi naší školičky firmě Hill´s Praha a spolupracujícím veterinárním lékařům z kliniky BONAVET Mladá Boleslav.

logo-partner

Veterinární centrum ''U Pastelky''  |  Socializační školka pro štěňata - Kořenov
MVDr. Oldřich Setunský, IČ 42717655,
Kořenov 542, Kořenov 468 49