Výcvik štěněte 

Domácí cvičení 4. týden

Sedni + zůstaň + chycení za obojek + pamlsek + hra 10× – 4× neznámá osoba
Zklidnění – bez kontaktu 3× 20 sec

Fuj – vezmi - potrava na podlaze, dáváme ji pak ale rukou

Fuj – vezmi s hračkou / děkuji /

S - L – S – St – L – St 5× , jen rukou, nebo jen slovně
Masáž a prohlída těla 6 minut 1×
Podání štěněte 5 lidem / návštěvy doma /

Sedni + zůstaň bez pamlsku 20 sec

Lehni + zůstaň 30 sec

Stůj + zůstaň 10 sec

Nácvik procházky:

Chůze bez vodítka / + k noze / + sedni + pamlsek + otočka + sedni + pamlsek

Chůze na vodítku / k noze / + sedni + pamlsek + 1 až 10 kroků + sedni + pamlsek

Problémový pes

Socializace štěněte a i jeho výcvik jsou ve štěněcím období poměrně snadné a rychlé. Navíc přinášejí štěněti a chovateli radost. Je to také příprava pro úspěšné překlenutí dospívání období od stáří 18 týdnů, Prevence problémového chování ve štěněcím věku je snadnější a rychlejší než v dospívání. Poruchy chování v dospívání do 2 až 3 roků věku se už řeší mnohem obtížněji a jsou časově a finačně náročnější a i někdy nebezpečnější. A ne vždy se je podaří vyřešit. Většina psů, kteří opouštějí svoji dománost do útulků či jinam, bývá právě ve věku do 2 až 3 let.

Poruchy chování

Znečisťování prostředí, destruktivní kousání a hrabání, nadměrné štěkání, potíže při ponechání o samotě, nedostatečně měkký skus, bázlivost, kousavost, napadání psů a lidí......a hyperaktivita.

Hyperaktivita štěněte, se může rozvinout velmi rychle rozvinout. Bývá důsledkem nerespektování či absencí pravidel soužití člověk – pes. Když se štěně něčeho dožaduje – většinou to snadno získá a žádá znovu. Většinou požadované získává přes hrozby, verbální zákazy a nedůsledný postoj chovatele. Často pak nasleduje i trest .Takové štěně je pak velmi roztěkané, bázlivé, nesoustředěné. Jeho výcvik bývá obtížný až nemožný.

Pamlskovou metodu výcviku poslušnosti výrazně komplikuje i častá zmlsanost. Většinou hyperaktivnímu štěněti také chybí jemný a citlivý stisk čelistí, výraznější je i hltavost. Řešením je stanovení a dodržování vhodných pravidel chovu platných pro celou rodinu. Důležité je hierarchické začlenění štěněte do rodiny, které při hyperaktivitě zcela chybí. Tuto poruchu chování nelze řešit tresty, ty situaci velmi zhorší. Dobře se uplatní krmení jen přes Kong, krmení z ruky, výcvik se zaslouženou pochvalou a odměnou / vše je třeba si zasloužit /, hry, zejména ty kde se střídá aktivita s uklidněním.Velmi vhodné jsou časté aktivní procházky venku na vodítku střídané s uklidňující zastávkou a masáží. V závažnějších případech doporučujeme včas individualní konzultaci.