Socializační školka

ÚvodSocializační školka pro štěňata​​

Ve studii jsme sledovali především nejmladší štěňata ve věku od 7 a půl týdne do 9. týdne stáří (53 štěňat tj. 22,3 %). Jejich snaha o začlenění mezi ostatní byla až překvapivě velmi dobrá. Nejpočetnější skupina štěňat byla ve věku 10 a 13 týdnů (50,6 %), ve stáří, kdy je školka doporučována. Počet fen i pejsků byl srovnatelný, s mírnou převahou fen (56,43 %). Zastoupení plemen bylo dosti široké, 25 plemen je roční průměr. Nezjistili jsme žádnou výraznou převahu některého z plemen. Malých a středních bylo 51 %. Kříženci byli vevýrazné menšině 5,2 %. Hodnotili jsme i odchov doma nebo venku, 14,3 % chovatelů jsme nepřesvědčili o výhodách chovu doma. Těch, kteří se hned po první návštěvě rozhodli ve školce dále nepokračovat, bylo 5,4 %.

Úvod do sociálního chování štěněte

Socializace je pro psychickou pohodu psa podstatná. Úroveň sociálního chování u psa je geneticky založena. Socializované štěně je šťastné, přátelské, sebevědomé a zvládá i stres. Důležitá je socializace k lidem. Je optimální, když se štěně setká během prvních tří měsíců se 100 lidmi (pomazlit, přijmout pamlsek). (1) Častý názor chovatelů, že postačí mít k socializaci v domácnosti dalšího psa či dva psy je nevhodný. Tato zvířata se totiž do socializace nezapočítávají. Nedostatečně socializované stěně se obtížně vyrovnává s novou situací, vrčí, bojí se, je plaché, hyperaktivní a odmítá tělesný kontakt. Mohou se u něj postupně vyvinout poruchy chování (agrese ze strachu). (2)

Poruchy chování spojené s nedostatečnou socializací se s časem nezlepšují, naopak. Výraznější bývají už v adolescenci (okolo 18. týdne věku) a stupňují se až do dospělosti (18 až 24 měsíců). Závažné a neřešitelné poruchy chování v tomto období bývají důvodem k tomu, že se majitel se psem rozloučí (může to být až v 25 % případech u sledovaných psů do stáří dvou let. (3) Pro socializaci využíváme každé příležitosti k nenásilnému seznámení se s novýmí lidmi a prostředím. Jsme ale obezřetní při seznamování se s cizími psy, protože ne každý pes štěně toleruje. Navíc v 8 až 10 týdnu štěnata procházejí obdobím strachové periody, kdy je neadekvátní podněty mohou vyděsit. (4) Pro socializaci jsou vhodné návštěvy veřejných akcí, ZOO, cirkusový zvěřinec a podobně. Pes uvítá i večerní procházku. Štěně máme vždy pod kontrolou. Návštěvu psího parku, kde bývá nejasná nákazová situace, raději o několik měsíců odložíme.

Při procházce v přírodě se štěnětem spolupracujeme a krátce opakujeme cvičení poslušnosti. Zařadíme i uklidnění a relaxaci. Žádoucí aktivity podporujeme, odměňujeme pamlskovým mixem a pohlazením. Při potížích (strach) štěně netrestáme ani zvýšením hlasu a odvedeme pozornost jinam. Aktivita chovatele a štěněte by měla vést k tomu, že oba budou mít z procházky radost.

Socializační školka pro štěňata zlepší psychickou pohodu zvířete a zvýší jeho sebevědomí. Optimální je, když školku začnou navštěvovat již socializovaná štěňata od původního chovatele. (5) Socializaci štěňat může provádět velmi brzy po narození, už od 14. dne.

Podle počtu zapsaných štěňat pořádáme školku jeden až dva dny v týdnu. Věnujeme se jim pouze v otevřené skupině, která mívá 4 až 7 štěňat. Cvičíme pouze uvnitř v prostoru 40 m2 , štěňata jsou na volno, přispívá to k větší ochotě cvičit. Na vodítku jsou pouze ti pejsci, kteří jsou rozptylováni okolím.  Snažíme se o přátelskou a uvolněnou atmosféru. Prvořadá je socializace štěňat k lidem. Na druhém místě jsou důležité štěněcí hry a interakce, kdy dochází přirozenou cestou k regulaci kousání a vzájemným tělesným kontaktům. Náš starší pes kavalier king charles názorně ve školce předvádí cvičení základní poslušnosti. Vlastní procvičování ale chovatel provádí doma, metodiku najdete na internetu. Přítomnost staršího socializovaného psa ve školce pomáhá štěňatům vytvořit si vztah i k dospělé kategorii.

Majitelé štěňat se často zajímají o očkování i prevenci nákaz. Dlouhodobě se držíme doporučení AVSAB (American Veterinary Society for Animal Behavior), která požaduje základní očkování spolu s vakcínou proti psincovému kašli sedm dní před nástupem do školky. Dále doporučujeme dodržet schéma výrobce vakcín. (6,7) Tento postup se nám osvědčil.

Výsledky a diskuse

V hodnoceném období 2012–2018 jsme do školky přijali 238 štěňat ve věku od 7 a půl do 15 týdne, průměrné stáří bylo 9,9 týdnů. Tento údaj je totožný s výsledky ze školek pořádaných Dunbarem, (8) který rozděluje štěňata ve svých školkách podle věku, (3,8) nejmladší kategorie je ve věku 8 až 10 týdnů. Celkový počet zvířat v jeho kurzech je mnohem vyšší, okolo 20 štěňat.

U nejmladší kategorie, 53 štěňat, tj. 22,3 %, jsme byli překvapeni tím, jak se většina štěňat rychle kontaktovala se staršími. Menší část z této skupiny byla méně odvážná, ale postupně se kontaktovali všichni. Zjistili jsme, že u méně socializovaných štěňat je nižší ochota jít do vzájemných tělesných kontaktů. Stejně tak štěňata preferují hru se štěňaty podobné velikosti, věk nebyl tak podstatný.

Priority ve školce

 • Regulace kousání: kousání štěněte je přirozená potřeba naučit se manipulaci s čelistmi, napomáhají tomu: zpětná vazba při kontaktech a hrách, podávání jednotlivých zasloužených pamlsků a krmení přímo z ruky (i celou denní krmnou dávku), doma: používání morkových kostí k okusování, krmení z krmné misky, naplněný Kong. (9) Výsledkem by měl být jemný a opatrný kontakt s lidskou kůží a menší riziko penetrace kůže u kousných ran dospělých psů.
 • Socializace s lidmi: střídání cvičitelů a přátel, mazlení se štěnětem a jednoduché cviky, krátká procházka na vodítku. Velmi oblíbená aktivita.
 • Při cvičení je optimální využít čas ve školce k pohybu štěňěte bez vodítka.
 • Vždy po 20 sekundách aktivitu přerušujeme a provádíme relaxaci.

Nejčastější chyby majitelů štěňat při cvičení ve školce a doma:

 • Zbytečně časté podávání pamlsků zvláště nezasloužených (motto: o všechno je třeba se zasloužit nebo také: neříkej mi, co mám dělat!).
 • Nedostatečné povzbuzování štěňete při žádoucích aktivitách.
 • Trestání už jen zvýšením hlasu.
 • Časté slovní opakování povelů většinou pak již neúčinných.
 • Při cvičení nedostatečné využívání pohybu rukou a celého těla.
 • Nelze ignorovat agresivitu.
 • Majitelé štěňat ve školce bývají ovlivněni názory původního chovatele, možná proto 5 % štěňat po
 • úvodní hodině dále nepokračuje.
 • Komplikací při výchově štěněte je polidšťování, nevede k vytvoření potřebné vazby s chovatelem a jeho rodinou. Štěně lidskému chování nerozumí, jeho způsob života a i smysly jsou naprosto odlišné.

Diskuse a závěr

O výhodách chovu štěňat doma, kde jsou lepší podmínky pro socializaci, se nepodařilo přesvědčit 14,3 % chovatelů. Na zahradě se socializace prakticky zastaví. Štěně zde nekontrolovaně vyměšuje, štěká, hrabe, kouše, nudí se. Velmi rádi vítáme ve školce méně zkušené chovatele, většinou s jejich prvním štěnětem. Bývají pozorní, sledují a hodnotí své štěně, které se ve školce chová jinak než doma. Po návštěvě školky si pak chovatelé mohou sestavit snadněji svá pravidla soužití se psem.

Přesvědčili jsme se, že zařazení nejmladších štěňat do školky je dobře možné. Štěňata tím mají větší socializační prostor, prodloužený až o šest týdnů. Není překvapením, že socializovaní psi mají větší naději na delší život.

Poděkování
Děkuji za spolupráci MVDr. Haně Žertové a veterinární klinice Bonavet Mladá Boleslav.


Literatura:

 1. DUNBAR, I. Before and after Getting your Puppy: New World Library Calif 2004.
 2. DUNBAR, I. Predict and Prevent Adolescent/Adult Problems, Teaching Puppy Classes, Personal Communication at Seminar in Antverp. July 2011.
 3. COLLINS, D. Puppy Level Training. www.canineprofessionals.com/Professionals/ContentPage.aspx?PageID-1222.
 4. HOGSON, K., DARLING, M. Pets in the Family: Practical Approaches. JAAHA 2011;47(5):299-305.
 5. www.siriuspup.com/classes/puppy-kindergarten
 6. AVSAB Position Statement On Puppy Socialization. abrionline: AVSABonline.org/2012
 7. ANDERSON, R. K. Vaccination and Early Socialization Should Go Together: American Humane Association www.abrionline.org/2015
 8. DUNBAR, I. Seminar 2018 Birmigham Personal Communication.
 9. Kong Community Newsletter 2018: www.Kongcompany.com

Adresa autora:

MVDr. Oldřich Setunský
17. listopadu 1333
293 01 Mladá Boleslav
e-mail: os28@seznam.cz
www.vychova-stene.cz

Článek z časpisu Veterinářství www.vetweb.cz

Veterinární centrum ''U Pastelky''  |  Socializační školka pro štěňata - Kořenov
MVDr. Oldřich Setunský, IČ 42717655,
Kořenov 542, Kořenov 468 49